13.4.2017

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Satuma Oy
Happolantie 16

82200 Hammaslahti
Y-tunnus 2325606-8

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Markku Karvonen +358 (40)7178276

*3. Rekisterin nimi *
Satuma -asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tilauksen, luototuksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot:
Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitteet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika tai henkilötunnus, sukupuoli, kielitunnus, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:
Ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa ja ryhmittelytiedot.
Verkkokaupan asiakkaiden lisätiedot:
Käyttäjätunnus ja salasana, maksuvälinetiedot, asiakkaan itsensä antamat kiinnostustiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkuus ja asiointi: Satuma Oy

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Satuma Oy voi luovuttaa asiakasrekisterin tietoja yhteistyösopimuksen tehneille yhteisöille vain asiakastilausten toimittamista varten. Nänä yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Satuma Oy ei luovuta tai siirrä asiakastietoja muille tahoille, paitsi viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Evästeiden käyttö

Satuma Oy:llä on oikeus käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla voidaan seurata kävijäliikennettä ja parantaa palvelun laatua.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Satuma-asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä Satuma -asiakasrekisteriin tallennettuihin tietoihin.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteella:
Satuma Oy/Tarkastuspyyntö
Happolantie 16
82200 Hammaslahti

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti em. osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti tehtäessä on esitettävä kuvallinen ja voimassa oleva virallinen henkilöllisyystodistus.
Satuma Oy vastaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti esitettyihin tietojen tarkastuspyyntöihin kirjattuna kirjeenä kuukauden sisällä tarkastuspyynnön esittämisestä.

11. Tiedon päivittäminen

Asiakas voi päivittää kaikkia perustietojaan verkkokaupassa.

*12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet *

Asiakkaalla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkina- tai mielipidetutkimuksia tai suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä Satuma Oy:lle puhelimitse tai kirjeitse:

Satuma Oy/Asiakastietojen päivitykset
Happolantie 16
82200 Hammaslahti
+358 (40) 7178276